tisdag 7 april 2015

Jag i världen

Vi ska sätta oss själva på kartan!

Mål:

Dels ska vi synliggöra med hjälp av karta vår bakgrund, men också var i världen vi befinner oss just nu.

Uppgift:


  • Ni får själva färglägga de kontinenter som ni a) har bott i b) bor i nu 
  • Sök i kartböcker och skriv in på svenska vad länder, städer heter


Kartor på engelska eller hemspråk att printa:
http://d-maps.com/index.php?lang=en


1. Min planet/ Min värld
2. Mina kontinenter
3. Mina länder
4. Mina regioner
5. Mina städer
6. Mina gator/ adresser
7. Jag

Sunny Days in Second Grade: The Effects of Blogstalking

where in the world are we?

Printfriendly