onsdag 28 oktober 2020

Substantiv - ordklass - grammatik

Hitta substantivet:
https://www.digitalasparet.se/hot/grammar/subs/sub1.htm

https://www.digitalasparet.se/hot/grammar/subs/vadsubs.htm


(https://studerar.wordpress.com/ordklasser/substantiv/)

Substantiv kan vara namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter.

De kan böjas i numerus, genus och species. Vill man veta om ett ord är ett substantiv, kan man försöka sätta något av orden en, ett, flera, de eller all framför. Substantiven delas upp i tre huvudtyper:

 • Namn på personer:                          Anders, Lina, Ali, Mohammed etc.
 • Namn på grupper människor:      familj, släkt, skolklass, fotbollslag
 • Namn på platser:                           Sverige, Västerås. Marocko, Norge
 • Namn på naturföreteelser:           berg, flod, sjö, stilla havet
 • Namn på djur:                                katt, häst, kund, älg
 • Namn på växter:                           ros, träd, gräs, buske
 • Namn på saker:                            bok, väska, bord, stol
 • Namn på grupper av saker:      möblemang,frimärkssamling,bestick, utrustning, skola, bibliotek
 • Namn på ämne:                          syre, vatten, kol, koppar
 • Namn på tillstånd:                    överflöd, sömn, godhet, trötthet

Substantivets indelning efter betydelse

1.Konkreta substantiv (gripbara, åskådliga för sinnena och kan ses, höras och kännas)

 • egennamn Lars, Malmö, Aftonbladet
 • artnamn människa, häst, äpple, fönster
 • kollektiva substantiv folk, armé, klass, besättning
 • ämnesnamn järn, cement, vatten, mjöl, betong

2. Abstrakta substantiv (ogripbara, icke åskådliga)

Många abstrakta substantiv kan placeras i någon av dessa grupper.

De rena abstrakterna kan inte bilda plural.

 • känslor: glädje, vrede, överraskning, rädsla, lycka
 • egenskaper: styrka, flit, snabbhet, begåvning
 • tillstånd: sömn, liv, vaka
 • förlopp: tänkande, gående, tävling, ritt, slåtter
 • förhållanden: avstånd, läge, tid

Numerus (antal)

 1. Singular (ental) en flicka
 2. Plural (flertal) fem flickor

Genus (kön)

1. maskulinum (han-kön) pojke, man, herre

2. femininum (hon-kön) flicka, kvinna, dam

3. reale (den-kön) bänk, våning

4. neutrum (det-kön) träd, hus, tåg, tak, golv

Kasus

”Kasus” är i svenskan namn på två former hos substantivet som handlar om ägande och icke-ägande: genitiv och nominativ.

Genitivformen

”Genitiv-formen” beskriver ett ägande, ett släktskap / nära förbindelse eller att det finns någon eller något som tillhör.

Lindas bil

Lindas bror

Nominativ eller grundform

”Nominativ-formen” beskriver ett icke-ägande, ett icke-släktskap / icke-nära förbindelse eller att det inte finns någon eller något som tillhör. Denna form kallas även ”grundform”.

Beskrivning av ett icke-ägande:

 • Resa skriver ett brev.

Att någon inte är släkt med eller i nära förbindelse med någon:

 • Anders tycker om Sandra.

Att det inte finns någon eller något som tillhör saken:

 • Han finns på taket.

För att sätta ett svenskt substantiv i genitiv, lägger vi bara till ändelsen -s till någon av formerna i nominativ:

nominativgenitivexempel
flickaflickasEtt brevpapper behöver inte vara rosa bara för att det är en flickas.
flickanflickansIngen visste säkert vems flickans föräldrar var.
flickorflickorsFlickors åsikter om invandrare är ofta humanare än pojkars.
flickornaflickornasFlickornas pojkvänner hade nog inte velat se dem i det här tillståndet.

Denna typ av genitiv kallas possessiv genitiv. I bland uttrycker genitiven någon typ av aktivitet, och genitivuttrycket kan ersättas med ett verb:

Carls kärlek till Mona — Carl älskar Mona.

Olles besök i Visby — Olle besökte Visby.

I sådana fall är det inte frågan om någon possessiv genitiv, eftersom genitiven inte uttrycker något egentligt ägande. Trots att det är Carls kärlek, kan man ju inte säga att Carl är ägare till sin kärlek, även om det kanske är så. Det blir alltför långsökt. I stället kallas det subjektiv genitiv. Det låter kanske besvärligt, och det är det verkligen. Skillnaden är ganska luddig, och ibland är det omöjligt att avgöra vilken typ av genitiv det är frågan om utan att känna till sammanhanget.

Former

Substantivet har två former i singular och två former i plural (obestämd och bestämd form):

Singular
Plural
Obestämd formBestämd formObestämd formBestämd form
en flickaflickanflickorflickorna
en bilbilenbilarbilarna
en kattkattenkatterkatterna
ett äppleäppletäpplenäpplena
ett trädträdetträdträden

den bestämda formen använder man när den som lyssnar vet vilken person eller sak talaren menar.(http://www.ordklasser.se/substantiv.php)

Vad är substantiv?


Hur använder man substantiv?

"Substantiv" är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter.

Olle, bord, päron, glädje och Malmö är alla exempel på substantiv.

Vi använder dessa ord för att kommunicera med andra människor.

Substantiv som är namn på personer

 • Olle
 • Kalle
 • Greta
 • Nils
 • Stina

Substantiv som är namn på grupper av människor

 • familj
 • släkt
 • skolklass
 • fotbollslag
 • klubb
 • publik
 • Anderslövs Boik
 • Olle Svensson AB

Substantiv som är namn på platser

 • Malmö
 • Sverige
 • USA
 • Söderåsen
 • Borstahusen

Substantiv som är namn på naturföreteelser

 • flod
 • Nilen
 • sjö
 • Vänern
 • Stilla Havet
 • berg
 • Alperna

Substantiv som är namn på djur

 • häst
 • hund
 • Kim
 • katt
 • ål
 • apa

Substantiv som är namn på växter

 • tulpan
 • buske
 • träd
 • gräs
 • maskros

Substantiv som är namn på saker

 • bok
 • väska
 • bord
 • stol
 • tavla

Substantiv som är namn på grupper av saker

 • möblemang
 • frimärkssamling
 • bestick
 • utrustning
 • bibliotek

Substantiv som är namn på ämne

 • syre
 • vatten
 • kol
 • koppar
 • järn
 • luft
 • väte

Substantiv som är namn på tillstånd

 • överflöd
 • sömn
 • godhet
 • trötthet
 • feber

Substantiv som är namn på känslor

 • glädje
 • sorg
 • lycka
 • lättnad
 • apati

Substantiv som är namn på aktiviteter

 • bröllop
 • tävling
 • fotbollsmatch
 • städning
 • studier

Substantiv som är namn på högtider

 • jul
 • påsk
 • midsommar
 • pingst
 • nyår

Substantiv som är namn på riktningar

 • höger
 • vänster
 • öster
 • väster
 • norr

Printfriendly