måndag 30 november 2020

Finlands självständighetsdag - alltid 6 december

Den 6 december 1917 godkände Finlands lantdag självständighetsdeklarationen och Finland blev självständigt från Ryssland. Den här dagen blev vår självständighetsdag.

Finland är en självständig stat. Innan det blev självständigt var Finland ett storfurstendöme i det ryska kejsardömet i drygt hundra år (1809-1917), och före det en del av Sverige i flera hundra år.

I dag är Finland känt bland annat för sitt skolsystem, sin design och teknologi. Landet är medlem i den Europeiska unionen sedan år 1995 och år 2002 infördes euron som valuta.

I Helsingfors domkyrka hålls en gudstjänst som den högsta statsledningen deltar i: presidenter, statsrådet, riksdagen och de högsta statstjänstemännen.

På självständighetsdagen delar republikens president ut utmärkelsetecken och befordringar inom försvarsmakten. Försvarsmakten håller en nationell parad, som varje år ordnas på olika håll i landet. De studerande ordnar fackeltåg i universitetsstäderna.

Man för också blommor, ljus och kransar till hjältegravarna och många tänder två blåvita ljus hemma.


Då Jägarrörelsen bildades 1914 kunde de unga jägarna via tända ljus i fönstret få en signal om att det var tryggt att besöka just det huset, säger Juha Nirkko forskare vid det finska litteratursällskapet Suomalaisen Kirjallisuuden Seuras arkiv.

År 1927 blev de tända ljusen en del av självständighetsfirandet. Då uppmanade Itsenäisyyden liitto (ungef. Självständighetsförbundet) finländarna att tända blåvita ljus för att fira Finlands självständighet.

Nirkko bedömer att avsikten med ljusen är att symbolisera hemmet och fosterlandet. Att ljusen varit två till antalet går också bra ihop med att fönstren förr ofta bestod av två delar.

Finlands nationalsång är komponerad av Fredrik Pacius och orden är Johan Ludvig Runebergs dikt Vårt land.


Så blev Finland självständigt 1917

  • Allmänt missnöje i Ryssland på grund av hård vinter, brist på mat och det pågående Första världskriget
  • Tsar Nikolaj II abdikerar i mars efter revolution i S:t Petersburg
  • Ny situation för Storfurstendömet Finland med oklart förhållande till de nya makthavarna i Ryssland
  • Tanken föds att Finland borde utnyttja situationen och bli oberoende av Ryssland
  • I juli godkänner Finlands lantdag maktlagen som ger lantdagen den högsta makten i inrikespolitiska frågor, medan Ryssland ännu sköter försvar och utrikespolitik
  • I november störtar bolsjevikerna den tillfälliga regeringen i Ryssland
  • Rädsla för att bolsjevikernas läror och revolutionen sprider sig till Finland
  • Lantdagen antar en ny maktlag i november, som inte varken nämner utrikespolitik eller försvar och därmed är en självständighetsförklaring
  • Senaten föreslår att Finland utropas till självständig stat den 4 december
  • Lantdagen godkänner förslaget den 6 december

https://arenan.yle.fi/1-3849679
= VIDEO, 5 videor, 10 minuter/ video
En serie om Finlands födelse, uppväxt och utveckling från svenska tiden till nutid, 2009.

Självständigheten är hotad ganska snabbt efter år 1917 i och med andra världskriget som började år 1939

Andra världskriget förde med sig stora prövningar för Finland. Förhållandet till Ryssland hade varit kyligt under mellankrigsåren. I slutet av 1930-talet ökade den politiska spänningen i Europa och det påverkade också Nordeuropa.

Vinterkriget mot Sovjetunionen bröt ut den 30 november 1939 då ryska trupper överskred gränsen på flera håll. Förtroendet mellan Finland och Sovjetunionen hade varit dåligt och Finland hade bland annat tillbakavisat ryska förslag på gränsjusteringar.

Kriget varade i 105 dagar fram till mitten av mars 1940. Freden slöts i Moskva och enligt fredsvillkoren skulle Finland avstå från stora områden.

I juni 1941 stod det klart att det skulle bli krig mellan Tyskland och Sovjetunionen. I Finland upplevde man att självständigheten var hotad, och man sökte stöd från Tyskland.

Fortsättningskriget mot Sovjetunionen bröt ut den 25 juni 1941 och varade i tre år, till september 1944.

Den 19 september 1944 godkände riksdagen vapenstillestånd mellan Finland och Sovjetunionen, efter att länderna utkämpat hårda strider. Finland ville dra sig ur kriget helt och skulle därför fördriva tyska trupper som fanns kvar i landet. Som en följd av det utkämpades Lapplandskriget som fördes mot tyskarna i norr under hösten och vintern 1944-45.

Efter krigen ägde ett stort reformarbete rum i Finland. Landet fick byggas upp på nytt i en tid av fredsvillkor och ny politik.

(Källa: Svenska Yle)


Mer att läsa om Finlands självständighet:

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/12/05/nedslag-i-det-sjalvstandiga-finlands-historia

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/08/12/id-finland-finlands-utveckling-fran-svenska-tiden-till-2000-talet

https://svenska.yle.fi/artikel/2015/12/04/vagen-till-finlands-sjalvstandighet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Printfriendly