onsdag 3 september 2014

Föräldramötet 2.9.2014


 • Presentation av lärare, assistenter och föräldrar
 • Blanketter att fylla i:
  • Skolfotografering - deadline fredag 5.9
  • Bibliotekskort - go to a library to get a card for each student
   • Alla barn behöver ett bibliotekskort och det är gratis
   • Med Vasa bibliotekskort kan du låna böcker på alla Vasa bibliotek, men speciellt i SKOLANS bibliotek kommer de att behöva kortet
   • På biblioteket kan man hitta böcker på deras egna modersmål, men också lätta böcker på svenska för att träna svenskan. Där får man också boka tid på dator för att gå på Internet.
   • Då barnen lånar hem en bok från skolans bibliotek ska boken returneras till skolans bibliotek
  • Kontroll av adressuppgifter, e-post, telefonnummer
  • Ipad regler/rules
 • Vad finns på bloggen? Vi tittade igenom
  • Viktigt: Bloggen kan översättas - You can translate the whole blog to your language with Googles translate tool, if you scroll down and on your right side.
  • ex. kalender går att printa ut och "prenumerera"
  • Telefonnummer, ex. taxi, lärare, eftis, hälsovårdare
  • Varför en blogg? För vuxna, andra i Haga skola, för de som ska börja i klassen och just flyttat till Finland, alla kan öva på egen hand om de vill, foton från lektionstid kan sättas in och visas hemma eller åt släktingar i det egna landet.
 • Hälsovård - Alla vuxna och barn borde gå in till sitt närmaste HVC (Hälsostation) för att göra en kontroll av hälsan. Man ska boka en tid. Varför? För att du eller när ditt barn är sjukt snabbare ska få vård - alla uppgifter finns då redan och man kan då jämföra vad dina normala värden är (ex. blodvärd/blodtryck)
 • Diskussion om skolsystem - olika i olika länder
 • Pedagogiken eller arbetssättet i vår klass
  • Genom lek
  • Muntliga övningar
  • Ord som vi behöver dagligen i första hand
  • Svårt i vår klass: olika åldrar, olika länge i skola
 • Individuell plan ska uppgöras mellan 15 september - 15 oktober
  • Ska finnas möjlighet att få titta på en tom blankett innan mötet
  • Det är både lärare och föräldrar/vårdnadshavare som diskuterar fram en plan för varje barn skilt för sig.
  • Tanken är att de ska gå i en årskurs som är nära dem i åldern, men svenskan bör då vara på en tillräckligt bra nivå för att klara av undervisning i alla läroämnen.
 • Viktigt att lära sig svenska - desto mer, desto bättre för att
  • Lättare när barnet flyttas in en klass/årskurs - att prata med andra barn/ leka/ förstå lektioner
  • Lär dig snabbare genom att följa nyheter, titta på tv, öva genom appar, börja med hobby: ex. Arbis, Kipinä dansskola, Action
 • Andra papper som delats ut:
  • Var man ska parkera eller vänta på sina barn (blått papper) för att trygga säkerheten på skolområdet
  • Broshyr - Welcome office som finns på Vasa stads bibliotek (Biblioteksgatan, nära tågstationen)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Printfriendly