torsdag 18 september 2014

Tungvrickare & idiomatiska uttryck
1
Sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän på skeppet "Shanghai".
2
Barbros bror badade bara i Barsebäck.
3
Pappa hänger upp hinkar i taket.
4
Ett pepparkorn i en kopparpanna,
två pepparkorn i en kopparpanna,
tre pepparkorn i en kopparpanna,
fyra ..., fem ..., sex ..., sju ..., åtta ..., nio ....
5
Packa pappas kappsäck med åtta pepparkorn.
6
Sju sjösjukliga sjömän sköttes av sjutton sköna sjuksköterskor.
7
Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.
8
Ställ stället i ställ-stället i stallet istället.
9
Knut satt vid en knut och knöt en knut.
När Knut knutit knuten var knuten knuten.
Ö, ö,
Hö ö,
Hö ös mö.
Had' dom int' i Haddom, så har dom väl i Hardom.
from the Swedish-speaking region of Östra Nyland in Finland
Flyg, fula fluga, flyg, (över Ålands hav)! Och den fula flugan flög.
from the Swedish-speaking parts of Finland
Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttisju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai.
Farfar, får får får?
Nej, får får inte får, får får lamm.
Cecilia cyklade genom centrala Cypern efter cigaretter och citroner.
I åa ä e ö å i öa ä e å.
Sju sköna sjösjuka sjuksköterskor på skeppet Shanghai.
Sex vaxade laxar i en vaxad laxask
Sju sjösjuka sjömän på skeppet Shanghai, sköljde sju skjortor i sjön.
Sex laxar i en lackask
Kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, kvistfritt kvastskaft, ...
Sju sjuka sjuksköterskor tvättade sina skitiga stjärtar i rosa champagne.
Droskkusken Max kuskar med fuxar och fuskar med droskkusktaxan.
If you can say this sentence you are allowed to have another beer!
Dessa dagar kan man inte kalla kalla, de borde heta heta.
Visst måste Mats sitta sist.
Sotaren Selma samlar semlor. Se så många semlor Selma samlat.
Jag såg en såg och vart jag såg så såg jag bara såg vid såg.
Herbstskts
Herbst-sk-t-s are the morfems of the word. Herbst- is a surname. -sk- could be approximated to the english "-ish". -t- marks the gender neutrum. -s marks the case genitive.
Den gröna hönan gröpte gröt. Grön blev grunkans gröööööööt.
Att få en väska att växa av vätska är svårt.
Sex laxar i en lax ask.
Flug fula fluga och den fula flugan flög.
E' de' de' de' e'? Jia, de' e' de' de' e'!
Southern Swedisch dialect
Ställ stoet i stallet i Stöllet istället din stolle !
Som ”Frukt och Grönt” men med större mellanrum mellan Frukt och och och och och Grönt!
Di å dodi di do di
Swedish from Finnland (finlandssvenska)
En stursk struts krubbade kruska på ett kvistfritt kvastskaft.
Ha to he to he ha ja he he
Ostrobothnian dialect from the village Munsala
Typiskt västkustsk köksväxt
Västsvensk tidningsdistribution
name of a company
Ha o he ho?
He ha o he.
from Malax, Finland
Ta ti tu tå.
from Malax, Finland
Sju sjuksköterskor skötte sju sjösjuka sjömen på skeppet Shangai.
Har herrarna här hört hur Hanssons halta höna har hickat hela hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Printfriendly